< Kõik projektid

„Fotosein – noorte vabadus, loovus ja vastutus“

Projekti tüüp:

Linn: Are vald

Maakond: Pärnumaa

Aadress: Pärivere tee 17

Toimumise aeg: 24:10:2011 00:00 - 28:10:2011 00:00

Projekti aadress Pärivere tee 17

Põhitegevus: Muu

Kontaktisik: Andra Kalda kaldaandra at gmail dot com

Projekti kood: P35348

Projekti eesmärk:
Projekti otsene eesmärk on Are Avatud Noortekeskuse fotosein kui võimalus noorte ürituste, koolituste ja võistluste kajastamiseks ning noortele lisategevuse loomiseks.

Alleesmärgid:
• Koostöö ja meeskonnatunne noorte vahel.
• Võimalus noorte tegemiste ja saavutuste tutvustamiseks, mis aitab neil olla „nähtav“.
• Noorte endi panus noortekeskuse vaba aja veetmise võimaluste laiendamisse.
• Noorte kaasatus projekti planeerimisse ja läbiviimisse – kogemus nii projektitöös kui ka vabatahtlikuna.
• Noorte endi fotosein, mis on nende vabadus, loovus ja vastutus.

Lühitutvustus:
Projekti „Fotosein – noorte vabadus, loovus ja vastutus“ eesmärk on luua noortele võimalus seada üles fotojäädvustused oma meelelahutuslikest üritustest, spordivõistlustest ja koolitustest. Selleks planeeritakse noortekeskuse seinale paigaldada spetsiaalne fotode ülesriputamise süsteem – siinid, tamiilid, konksud ja raamid. Projekti olulisemad tegevused on fotode sorteerimine ja ettevalmistamine ülesriputamiseks, meenutuste ja siltide valmistamine, siinisüsteemi paigaldamine ja fotonäituse avamine. Tegevustesse on kaasatud vabatahtlikena noored koos juhendajatega. Viimased aitavad siinide paigaldamisel, annavad nõu meenutuste kirjutamisel, koostamisel ja fotode kogumisel ning abistavad fotonäituse avamisürituse korraldamisel. Projekti tulemusel valmib noortele noorte endi poolt loodud fotosein, mis annab võimaluse riputada avalikult üles pilte oma üritustest. Fotosein lisab noortele keskusesse tegevuse ning annab võimaluse vastutada, organiseerida, olla loov ja saada tunnustust.

Projekti eestvedaja:
Projektimeeskonna moodustavad põhiliselt noored ise (noortekeskuse töös aktiivselt osalevad noored). Lisaks on kaasatud vabatahtlikud fotoseina paigaldamisel, meenutuste kirjutamisel ja koostamisel ning fotonäituse avaürituse organiseerimisel. Projekti läbiviimise eest vastutab projektijuht.

Muu informatsioon:
Projekti tulemusel on Are Avatud Noortekeskuse noortel võimalus üles seada oma spordi- ja meelelahutusüritustest ning koolitustest pilte ja meenutusi. Fotonäituste ülespanek aitab väärtustada noorte tegevust ja saavutusi ning lisab noortele ühe tegevuse/ülesande, mille eest nad ise vastutavad on. Olla vaba, loov ja vastutav aitab noortel tõsta enesekindlust, rahuldada eneseteostusvajadust ja saada tunnustust.

Projektis osalejad

Maksimaalne osalejate arv: 20

Kokku: 0

Liitu projektiga!