< Kõik projektid

Mina see olen, homne vabatahtlik

Projekti tüüp:

Linn: Kärdla

Maakond: Hiiumaa

Aadress: Kõrgessaare mnt2, Kärdla

Toimumise aeg: 24:10:2011 00:00 - 30:10:2011 00:00

Projekti aadress Kõrgessaare mnt2, Kärdla

Põhitegevus: Heakord

Koduleht: http://www.nk.hiiumaa.ee/

Kontaktisik: Ulvi Sedrik ank at kardla dot ee

Projekti kood: P81196

Projekti eesmärk:
Eesmärk- anda noorele võimalus teha vabatahtlikku tööd ning läbi isikliku praktilise kogemuse luua lisaväärtus oma kogukonnale;
Alleesmärgid-
noorte teavitamine/motiveerimine läbi koolituse vabatahtlikuks saamise/olemise võimalustest
vabatahtlikuks olemisest huvitatud noorte osalemine erinevates töötubades, mis pakuvad nii teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi professionaalsete juhendajate käe all
ühe Kärdla ANK ruumi ( mängutoa) renoveerimine
noorte tunnustamine, maailmakohviku korraldamine

Lühitutvustus:
Nädala jooksul (24-30.10.11) toimuvad Kärdla Avatud Noortekeskuses erinevad üritused. Esimesel päeval toimub koolituspäev, kus antakse noortele ülevaade vabatahtlikuks olemise võimalustest nii kodukohas kui laias maailmas. Erinevad MTÜ-de esindajad jagavad noortele oma kogemust vestlusringis, julgustavad noori vabatahtlikena ennast proovile panema, on ise eeskujuks. Viie järgmise päeva jooksul renoveeritakse Kärdla ANK-i kõige rohkem kasutuses olev ruum- mängutuba. See toimub väljaõppinud spetsialistide käe all ning noored saavad nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi oskusi antud valdkonnas. Nädal lõpeb kokkuvõtete tegemisega, vabatahtlike tunnustamisega ning maailmakohviku-laadse vestlusringiga, kus jagatakse nädala jooksul kogetut.

Projekti eestvedaja:
Kärdla Avatud Noortekeskus

Projektis osalejad

Maksimaalne osalejate arv: 20

Kokku: 0

Liitu projektiga!