< Kõik projektid

Aitame Loomade Hoiupaika - kasside ja koerte varjupaika!

Projekti tüüp:

Linn: Tallinn

Maakond: Harjumaa

Aadress: Viljandi mnt.24D, Pärnu mnt.50

Toimumise aeg: 25:10:2011 07:10 - 31:10:2011 00:00

Projekti aadress Viljandi mnt.24D, Pärnu mnt.50

Põhitegevus: Heakord

Kontaktisik: Natalia Jemets nataliajemets at gmail dot com

Projekti kood: P30562

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärgid on tutvustada koolilastele Loomade Hoiupaiga tegevuse põhimõtteid, algatada koolilaste initsiatiivi toidukraami kogumiseks Hoiupaiga jaoks, seega koguda kassi- ja koeratoidu varusid, kaasada õpilasi Hoiupaiga poolt korraldatud korrastustöödesse.

Lühitutvustus:
Projekti tegevused: koolilaste ekskursioon Loomade Hoiupaika, vestlus töötajatega, tutvumine Hoiupaiga tegevusega; lühikese filmi hoiupaigast tegemine; loomade pildistamine ja fotogalerii avamine koolis; kooli vabatahtlike esinemine klassijuhatajatundides, kus nad näitavad omatehtud filmi ja jutustavad hoiupaiga tööst, kasvandikest ning nende vajadustest; toidukraami kogumine loomade jaoks; vabatahtlike (laste ja lapsevanemate) osalemine Hoiupaiga korrastustöödes. Projektiga saavutatakse järgmisi tulemusi: kooliõpilased aitavad täiendada Hoiupaiga toiduvarusid lähenevaks talveks, aitavad Hoiupaiga ruumide ja territooriumi koristamisel, tegutsevad koos filmi ja galerii tegemisel ja vormistamisel;

Projekti eestvedaja:
Tallinna Tõnismäe Peaalkool

Muu informatsioon:
Kogu meie projekti tegevused: 07.10. - Loomade Hoiupaiga külastamine, vestlus juhatajaga, pildistamine, filmimine. 10.10.-14.10. - Fotogallerii vormistamine, filmi tegemine, vabatahtlike loengud ja üleskutsed klassijuhatajatundudes. Kokku on läbi viidud 18 tundi. 16.10. - koristuspäev Hoiupaigas. Tööriistamine ostmine. Päev on paika pandud Hoiupaiga poolt. Sellest on osa võtnud üle 40 kooli õpilase ja lapsevanema. 17.10.-21.10. - auhindade kavandite valmistamine ja auhindade tellimine. Toidukraami loomadele kogumine . 24.10.-30.10. - Interneti lehekülje valmistamine. Lapsed kirjutavad artikleid kodulehekülje jaoks. 31.10.-04.11. - toidukraami toimetamine Hoiupaika. Kuupäev on veel selgimisel, oleneb lastevanematelt.

Projektis osalejad

Maksimaalne osalejate arv: 50

Kokku: 0

Liitu projektiga!