Euroopa Vabatahtliku Tegevuse Aasta on terve aasta kestev kampaania, selleks et tunnustada juba praegu tegutsevate vabatahtlike tööd, tegeleda nende ees seisvate väljakutsetega ja julgustada rohkem inimesi osalema.

Vabatahtlikust tööst on kasu kõigile ja see toob kogukonnad üksteisele lähemale. See on vabatahtlike võimalus midagi ühiskonnale vastu anda ja omandada uusi oskusi. Vabatahtlik tegevus võib esineda mitmel kujul, näiteks abistamine spordiklubis, koolis, haiglas või heategevusasutuses. Käesoleval hetkel loovutab umbes 20% eurooplastest oma aega vabatahtlikuks tegevuseks.

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta eesmärgiks on julgustada rohkem inimesi osalema:
• lihtsustades vabatahtlikku tegevuse leidmist
• tasudes vabatahtliku töö eest näiteks tunnustades ametlikult töö käigus omandatud oskusi
• parandades vabatahtliku töö kvaliteeti, pakkudes koolitust ja leides vabatahtlikele sobivaid töökohti
• suurendada teadlikkust vabatahtliku tegevuse väärtusest.