Noore Vabatahtliku Konveretsiseeria

Projekti raames toimub „Noore vabatahtliku konverentsiseeria“ mis toob kokku noorteorganisatsioonide, vabatahtliku töö organisatsioonide, kohalike omavalitsusüksuste, ärisektori jm esindajad ning noored ise, et ühiselt välja töötada vabatahtliku töö strateegia, mis koordineerib noortele suunatust vabatahtlikus töös ja aitab kaasata noori efektiivsemalt vabatahtlikku tegevusse.

Alateemad:
1. Vabatahtliku töö olemus ja tähtsus; (Mis üldse on vabatahtlik töö? Kas noored teavad, mis on vabatahtlik töö? Miks on vabatahtlik töö oluline?)
2. Vabatahtlik töö koolis ja haridussüsteemis; (kas ja kuidas peaks noor osalema koolielus, kas on vaja haridussüsteemi muuta selle nimel?, mitteformaalne haridus koolis, vabatahtlikkuse arendamine jms)
3. Vabatahtlikku töösse kaasamine; (kas ja kuidas peaks noori kaasama vabatahtlikkusse töösse, kas tunnete, et kaasamistööd tehakse piisavalt või peaks rohkem? Kas infot on piisavalt? Kuidas edendada võrgustiku tööd kaasamise nimel jne.)
4. Vabatahtlik töö & avalik sektor; (kaasamine ja osalemine omavalitsusüksuste töös, koostöö nooremate ja vanemate vahel, noorte projektid, osalemine komisjonides)
5. Vabatahtliku töö tunnustamine (kas vabatahtlikku tööd väärtustatakse? Kuidas peaks vabatahtlikku tööd tunnustame? Vabatahtliku pass, tööandjad, riik, ümbruskond.)

Konverentside järjekord:
1. Noore Vabatahtliku Konverents I
(Strateegia ettevalmistamine) 21-22 oktoobril 2011 – alapealkirjaga Vabatahtlik Tegevus – Kellele ja milleks? Suunatud noortele, toimub esmane töö töögruppidega. Igas viies valdkonnas vastavad noored põhiküsimusele: „Kuidas motiveerida ja võimestada noori hakkama vabatahtlikuks?“ 
2. Noore Vabatahtliku Konverents II (Strateegia hindamine) 3. november 2011. Eksperttasand. Töö jaguneb sarnaselt eelneva konverentsiga töögruppideks vastavalt alateemadele. Raamistavad noorte ettepanekud ja esitavad omalt poolt strateegiaettepanekuid vastavalt ette antud strateegiaanalüüsi kavale. 
3. Noorte Vabatahtliku Konverents III (Strateegia valmimine, esitlemine ja elurakendamine) 13-14.detsembril 2011 Põhieesmärgiks kahe eelneva konverentsi põhjal ühisosa väljatöötamine. Valmib lõplik strateegiline tegevuskava ning arutelud kuidas elurakendada strateegia kohalikul tasandil või oma organisatsioonis.. 

Sihtgrupp
I Konverents: Konverentsist on oodatud osa võtma kõik 17-35 aastased noored, kellele on olemas kogemus  vabatahtlikust tegevusest ja/või noorsootööst ja motivatsioon arendada noorte osalust Eesti ühiskonnas ja vabatahtlikku tegevuse valdkonda üldisemalt.

II Konverents:Suunatud avaliku sektori, omavalitsusüksuste, ärisektori, mittetulundusühenduste ja teiste huvigruppide esindajatele (noortekeskuste noorsootöötajad, VTA, muud).

III Konverents:Osalevad juba eelnevalt kaasatud eksperdid ja võimalusel ka töögruppide liidrid esimesest konverentsist. Lisaks meediaesindajad ja teised külalised.

Lisainfo: 55602993, 53417810
E-mail: vabatahtlik2011 at sscw dot ee