Sillamäe Lastekaitse Ühingu, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, Vaivara Vallavalitsuse ja MTÜ Peace Child Eesti koostöös toimub Tallinnas 21.10 - 22.10.2011 noortekonverents "Vabatahtlik tegevus - kellele ja milleks", mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust vabatahtlikkusest, motiveerida ja võimestada noori hakkama vabatahtlikuks ning välja töötada meetodid, mille kaudu efektiivsemalt kaasata noori.

 

 

Konverentsi sihtgrupp on 17-35 aastased noored, kellele on olemas kogemus vabatahtlikust tegevusest ja/või noorsootööst ja motivatsioon arendada noorte osalust Eesti ühiskonnas ja vabatahtlikku tegevuse valdkonda üldisemalt.

 

Konverentsi toetavad Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ja teised. Konverents toimub projektide "Homne Vabatahtlik - Volunteer for Tomorrow" ja "Vabal Tahtel Vabatahtlik!" raames ja on osa projekti "Homne Vabatahtlik - Volunteer for Tomorrow!" raames toimuvast "Noore vabatahtliku konverentsiseeriast".