Mitmekülgne reklaamikampaania läbi erinevate meediakanalite, mis aitab suurendada teadlikkust projekti ideede ja tegevuste kohta ning kaasata võimalikult lai hulk sihtgrupi liikmeid ja tagada, et projekt saavutab võimalikult laia ühiskondliku kõlapinna.