Noore Vabatahtliku Konverentsiseeri tõi kokku noorteorganisatsioonide, vabatahtliku töö organisatsioonide, kohalike omavalitsusüksuste, ärisektori jm esindajad ning noored ise, et ühiselt välja töötada noortele suunatud vabatahtliku töö strateegia. 

Konverentside järjekord: 

1. „Vabatahtlik tegevus – kellele ja milleks? 21-22 Oktoobril 2011. mille eesmärgiks oli tõsta teadlikkust vabatahtlikkusest, motiveerida ja võimestada noori hakkama vabatahtlikuks ning välja töötada meetodid, mille kaudu efektiivsemalt kaasata noori.

2. „Vabatahtliku tegevus eksperdi silma läbi.“ 3. November 2011. Konverents-seminari eesmärgiks oli arendada edasi ja hinnata konverentsiseeria esimeses osas, noortekonverentsil „Vabatahtlik töö – kellele ja milleks?“, välja pakutud lahendusi

3.  „Noored – vabatahtliku tegevuse tulevik?“ 13-14. Detsembril 2011 mis tõi kokku noori ja vanemaid osalejaid üle-eesti ning käsitles põhiteemana noorte kaasamist vabatahtlikku tegevusse. Konverentsi jooksul viimistleti strateegia lõplik variant.

Konverentside põhiväljundiks on

E-strateegia, mis koordineerib noortele suunatust vabatahtlikus töös ja aitab kaasata noori efektiivsemalt vabatahtlikku tegevusse. Strateegia, mille välja töötamisel on arvesse võetud noorte arvamusi ning soove ja ekspertide tähelepanelikkust ning teadmisi, peaks tulevikus tõstma vabatahtlikkuse väärtust ning noorte teadmisi ja motiveeritust. Strateegia on leitav alloleva lingi alt: http://vabatahtlik2011.sscw.ee/?id=11121  

Kaasatud eksperdid, kõneisikud ja moderaatorid: Annely Ristikivi (Gaidide Liit), Vladimir Svet (Tallinna Noortevolikogu), Tiiu Kadak (Tallinna Spordi ja Noorsooamet), Toomas Palu (UNICEF), Marten Lauri (Siseministeerium), Aveli Ainsalu (Siseministeerium), Meeri Lille (MTÜ EstYES), Tuulike Mänd (Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus), Anu Toots (Tallinna Ülikool), Anneli Ohvril („Teeme ära“) Piret Ehavald (SA Tallinn2011), Piet Boerjfin (Toidupank), Trin Sild (Tallinna Ülikool), Anne-Liisa Antsma (Tartu Ülikool), Juri Verbitsky (expert), Alar Tamm (Lastekaitse Liit) ja teised.