Tutvu järgmise infoga enne konverentsi tulekut:

 
NOOREDVABATAHTLIKU TEGEVUSE TULEVIK?

 
 

Toimumisaeg ja koht:


13-14. detsember 2011 kell 10.00 toimub projekti "Homne vabatahtlik"
lõppkonverents nimega "Noored - Vabatahtliku tegevuse tulevik?", on Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 Eestis viimaseid suurüritusi.
Konverents toimub Tallink SPA & Conference Hotelis, Sadama 11a, Tallinn 10111 (vaata kaart)

 

 

Konverentsi teema:

 

„Noored – vabatahtliku tegevuse tulevik?“ käsitleb peateemana noorte kaasamist vabatahtlikkusse tegevusse. Peamiseks väljundiks on vabatahtliku tegevuse alane strateegia, mis on suunatud noorte efektiivsemale kaasamisele vabatahtlikku tegevusse. Strateegia tehakse avalikuks ja rakendamisse kaasatakse valitsus- ja haridusinstitutsioonide ning mittetulundussektori esindajad.

Konverentsi eeltööna on toimunud infoseminarid üle Eesti, noortekonverents „Vabatahtlik töö – kellele ja milleks?“ ja ekspertidele suunatud konverents-seminar „Vabatahtlik tegevus eksperdi silma läbi“, kus välja pakutud lahenduste põhjal on koostatud alusdokument rakendusliku tegevuskava väljatöötamiseks.

 

 
Olulised ressursid:

 

Enne tulekut palume tutvuda järgnevate materjalidega, et saaksite konverentsi tööprotsessis edukalt osaleda:

  1. Noorte vabatahtlikku tegevusse kaasamine strateegia 2012-2015 - tööversioon (PDF)
  2. Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 (PDF)
  3. National Report of Estonia to European Commission (PDF) / Eesti keelne kokkuvõtte (PPT)
  4. Vabatahtlik tegevus - kaasamine ja motiveerimine (PDF)  
  5. "Homse Vabatahtliku" I ja II  konverentsi kokkuvõtted (PDF)

 

 

Osalejad:

 

Konverentsist on oodatud osa võtma need, kes on huvitatud vabatahtlikkuse teemast ja noorte osalusest ühiskonnas, et arutleda vabatahtliku tegevuse tuleviku üle ja osaleda noorte vabatahtlike kaasamise strateegia ning kaasneva tegevuskava valmimisel, mis esitatakse valitusinstitutsioonidele ja kodanikuühiskonna eestvedajatele.

 

Esinema on kutsutud vabatahtliku tegevuse alased eksperdid Siseministeeriumist, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskusest, ja mujalt. Regionaalminister Siim Kiisler osaleb 14.12 toimuval tänuüritusel

 

 

Majutus, toitlustamine ja transport:

 

Osalejatele on kaetud rikkalik toitlustamine konverentsi jooksul ja  materjalid. Väljaspool Tallinna tulijatele kaetakse ka majutus Tallink Express Hotellis  (aadress: Saadama 9 Tallinn), 2-3 inimest toas. Majutamine toimub soolise ja vanuse printsiibil. Kõikidel osalejatel võimalik ka taotleda transpordikulude hüvitamist kokkuleppel korraldajatega! Kulude hüvitamine toimub avalduse esitamisel ja bussipileti alusel. Bussipiletite kuupäevad peaks olema 12.12-14.12 ajavahemikul).  OSALEMINE ON TASUTA!

 

 

Korraldajad ja toetajad:

Konverentsiseeriat toetavad Euroopa Komisjon. Konverentsiseeria toimub projekti "Homne Vabatahtlik - Volunteer for Tomorrow" raames, mida korraldavad Sillamäe Lastekaitse Ühing, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Vaivara Vallavalitsus, MTÜ Peace Child Eesti ja Siseministeerium.