INFOSEMINARID

Eesmärgiks motiveerida noori ja  sihtgruppi kuuluvaid organisatsioone projektis osalema. Jagatakse teoreetilist informatsiooni vabatahtliku tegevuse olemuse ja tähtsuse kohta ning viiakse läbi  rollimängul ja teistel interaktiivsetel meetoditel põhinevad harjutused ja grupidiskussioonid, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks nii professionalsel kui isiklikul tasandil.