< Kõik projektid

Ühendatud jõud

Projekti tüüp:

Linn: Misso

Maakond: Võrumaa

Aadress: Tsiistre külakoda, Misso vald

Toimumise aeg: 25:10:2011 00:00 - 30:10:2011 00:00

Projekti aadress Tsiistre külakoda, Misso vald

Põhitegevus: Heakord

Koduleht: http://www.misso.ee/index.php/noored-mainmenu-120/noorte-teated

Kontaktisik: Birgit Lüüs kultuur at misso dot ee

Projekti kood: P17908

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärgiks on tõestada, et vabatahtlik töö on huvitav ja lõbus ning toob inimesi kokku ka väga erinevatest geograafilistest piirkondadest.

Lühitutvustus:
Projekti eesmärk on Misso ja Järvakandi avatud noortekeskuste noorte tutvustamine vabatahtliku tööga, üksteisega ning ühiste jõudude abil Misso valla keskkonda puhtamaks muutmine. Projekti eesmärgiks on ka teadvustada vabatahtliku töö olulisust ning seda, et ühiselt panustades on oluliselt rohkem võimalik kogukonna jaoks ära teha. Tähtsamateks tegevusteks on noorte poolt täiskasvanud vabatahtliku juhendamisel ehitatavad ning kaunistatavad prügikastid, mis paigutatakse hiljem valla käidavamatesse kohtadesse, kus senini prügikastid puuduvad. Nii on tagatud otsene kasu noorte vabatahtlikust tegevusest Misso valla elanikkonnale. Projekti tulemusena parandavad noored Misso valla välisilmet, saavad uusi tutvusi, arendavad koostööd kahe geograafiliselt väga kaugel paikneva noortekeskuse vahel ning teadvustavad kogukonnas temaatikat „homne vabatahtlik“, kuna näitavad oma tegevusega eeskuju ning valmisolekut panustamiseks.

Projekti eestvedaja:
MTÜ Misso Avatud Noorteklubi

Muu informatsioon:
Misso vallas on hetkel avalikult paiknevaid prügikaste vähe. Tekkinud on olukord, kus prügikasti puudumisel lõpetab prügi oma tee võsas või maantee ääres. Prügikastide puudumine tekitab ka karistamatuse tunde nii noortel kui vanadel- „kui prügikasti pole, siis mul ongi õigus oma prügi maha visata!“ Noortel on tekkinud mõte asja muuta, kuna soovitakse nii teistele noortele kui ka täiskasvanutele eeskujuks olla.

Teine projekti eesmärkidest tulenev vajalikkuse põhjendus on seotud Misso geograafilise asukohaga. Misso paikneb ca 330 km kaugusel Eesti pealinnast Tallinnast. Järvakandist paiknetakse ca 260 km kaugusel. On selge, et ükskõik, mida võtavad ette Misso noored siin, mujal Eestis on sellest väga vähe infot. Seetõttu saavad Misso noored külla kutsuda teised aktiivsed vabatahtlikud noored, et koos midagi Misso kogukonna heaks teha ja ise ka uusi sõpru tuttavaid leida.

Projekti ajakava:
29.oktoober
12.00 Järvakandi ANK saabub Tsiistre külakotta
Tutvumine ja lõuna
13.00 Algab prügikastide ehitamine, vabatahtlik tutvustab materjale ja kastide ehitamise põhimõtet; teine vabatahtlik selgitab, kuidas prügikaste kaunistada võiks
13.30- 17.30 Prügikastide ehitus
17.30- 18.30 lõpetatakse prügikastide ehitamise ja kaunistamise talgud, paigaldatakse paar prügikasti külakoja lähedusse ning tehakse väike tutvustusring ümber Kise järve
18.30 Saabutakse tagasi Tsiistre külakotta ja süüakse õhtusöök· 19.30- ühine karaokeõhtu Tsiistre külakojas
30.oktoober
9.00- hommikusöök ja lahkumine

Projektis osalejad

Maksimaalne osalejate arv: 30

Kokku: 0

Liitu projektiga!