PROJEKT HOMNE VABATAHTLIK ON JÕUDMAS LÕPUSIRGELE

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 on lõppenud ja ka Sillamäe Lastekaitse Ühingu, Tallinna Spordi ja Noorsooameti, Vaivara Vallavalitsuse ja MTÜ Peace Child Eesti koostöös läbi viidud projekti "Homne vabatahtlik – volunteer for tomorrow !" on jõudnud lõpusirgele.

Projekti peamise tulemusena on valminud "Noorte vabatahtlikku tegevusse kaasamise strateegia" II tööversioon. Strateegia, mille välja töötamisel on arvesse võetud noorte arvamusi ning soove ja ekspertide tähelepanelikkust ning teadmisi, peaks tulevikus tõstma vabatahtlikkuse väärtust ning noorte teadmisi ja motiveeritust. Strateegia on leitav alloleva lingi alt:
http://vabatahtlik2011.sscw.ee/?id=11121
Kõigil, kes on huvitatud vabatahtlikkuse teemast ja noorte osalusest ühiskonnas, on veel võimalus omapoolseteks ettepanekuteks ja täiendusteks. Samuti on vorm avatud kõigile kes soovivad osa võtta projekti hindamisprotsessist ja saavad selle kaudu esitada oma kommentaare ja anda tagasisidet.

Projekti korraldusmeeskond tänab kõiki toetajaid ja kõiki kes võtsid osa projekti üritustest! Kohtumiseni uute tegevuste raames!