Valminud on STRATEEGIA LÕPLIK VERSIOON

Projekti "Homne Vabatahtlik - Volunteer for Tomorrow" tulemusena on valminud "Noorte vabatahtlikku tegevusse kaasamise strateegia 2012-2015".
Strateegia, mille välja töötamisel on arvesse võetud noorte arvamusi ja soove, ekspertide tähelepanelikkust ja teadmisi ning paremat avaliku ettepanekud ja komemmentarid, peaks tulevikus tõstma vabatahtlikkuse väärtust ning noorte teadmisi ja motiveeritust.Lähikuudel toimub strateegia põhjalik levitustöö erinevate ühiskonna ja avalikuinstitutsioonide seas.Täname kõiki kes panustan oma aja, energia ja mõõted strateegia kokku panemiseks.


Teie Sillamäe Lastekaitse Ühing ja partnerid.