Ministeeriumite tagasiside strateegiale.

Sillamäe Lastekaitse Ühing on saanud ametliku tagasiside Haridus- ja Teadusministeeriumist nin Siseministeeriumist Noorte vabatahtlikku tegevusse kaasamise strateegia kohta.

Projekti juhtkond edastas antud ministeeriumitele "Noorte vabatahtlikku tegevusse kaasamise strateegia 2012-2015" ametliku hinnangu ja tagasiside saamiseks. Tänaseks on saabunud vastused koos kommentaaridega. 

Võimaldame teile tutvuda dokumentidega.Haridusministeerium


Siseministeerium